+420 607 518 179

info@globalsolutions.cz

iTop - IT provozní portálProjektyFondy EU

iTop - IT provozní portál

Spravujte vaší infrastrukturu efektivně prostřednictvím IT provozního portálu iTop. Více na www.itopportal.cz

Learn More

Projekty

Vedení a administrace projektů externím projektovým vedoucím... Máte zájem? Kontaktujte nás.

Learn More

Fondy EU

Zpracujeme vám projektový záměr, projekt, studii proveditelnosti, žádost i technickou zadávací dokumentaci.

Learn More

Spravujte vaší infrastrukturu efektivně prostřednictvím IT provozního portálu "iTop"

Contact Us
iTOP - Získejte přehled!

Konfigurační databáze

Srdcem provozního portálu je konfigurační databáze (CMDB – configuration management database), prostřednictvím které lze evidovat jednotlivé konfigurační položky (servery, virtuální infrastrukturu, databáze, síťové prvky aj.) a definovat jejich vzájemné vztahy. Dále lze evidovat kontakty (týmy/osoby), jejich role a odpovědnosti. Databáze je integrována do všech modulů provozního portálu iTop.

Flexibilní správa tiketů

Řízením incidentů a problémů je možné efektivně zajistit administrativně technické opatření v souvislosti s přijetím zákona č. 181/2014 Sb. V iTop je možné spravovat různé druhy tiketů, které s sebou vždy přinášejí specifické životní cykly a z toho plynoucí pracovní postupy. Vyzkoušejte si demo IT provozního portálu – zaregistrujte se na www.itopportal.cz.

Integrovaný audit

Není snadné řádně dokumentovat všechny informace, které jsou zapotřebí pro správu IT systémů. Díky nástroji pro kontrolu konzistence informací můžete snadno a rychle zjistit odpovědi na otázky jako „Známe umístění všech zařízení v produkci?“ a nebo „Máme zasmluvněnou podporu pro všechny servery?“. iTop umožňuje definovat pravidla pro audit.

Analýza dopadů a závislostí

Prostřednictvím iTop lze definovat dopady a závislosti mezi různými konfiguračními položkami. Pokud migrujete informační systémy či aplikace, zkontrolujte si prostřednictvím analýzy dopadů či závislostí vzájemné infrastrukturní vazby. Předejdete tak běžným chybám a omylům, které nastávají při migraci strategických informačních systémů.